Tất cả sản phẩm

Kẹp miệng túi bộ 2 chiếc

SKU: 4905596620204

Made in JAPAN

32.000 ₫

Bộ 2 muôi xới cơm

SKU: 4905596115007

Made in JAPAN

34.000 ₫

Kẹp miệng túi bộ 3 chiếc

SKU: 4905596620105

Made in JAPAN

34.000 ₫

Dụng cụ vắt cam, chanh

SKU: 4905596111108

Made in JAPAN

35.000 ₫

Dụng cụ bào hình tròn

SKU: 4905596109860

Made in JAPAN

36.000 ₫

Đồ vo gạo - xanh

SKU: 4905596081012

Made in JAPAN

37.000 ₫

Đồ vo gạo - hồng

SKU: 4905596081036

Made in JAPAN

37.000 ₫

Đồ vo gạo - trắng

SKU: 4905596081067

Made in JAPAN

37.000 ₫

Dụng cụ bào

SKU: 4905596109761

Made in JAPAN

37.000 ₫

Dụng cụ vắt cam, chanh

SKU: 4905596110606

Made in JAPAN

37.000 ₫

Kẹp miệng túi hình kéo

SKU: 4905596620600

Made in JAPAN

37.000 ₫

Kẹp miệng túi size M - xanh

SKU: 4905596620716

Made in JAPAN

37.000 ₫

Kẹp miệng túi size M - hồng

SKU: 4905596620730

Made in JAPAN

37.000 ₫

Kẹp miệng túi size M - trắng

SKU: 4905596620761

Made in JAPAN

37.000 ₫

Xẻng lật bản rộng

SKU: 4905596116103

Made in JAPAN

38.000 ₫

Khay đựng chất tẩy rửa - trắng

SKU: 4905596008163

Made in JAPAN

39.000 ₫

Muôi xào

SKU: 4905596116004

Made in JAPAN

40.000 ₫

Khay đá 12 ô, có nắp

SKU: 4905596503064

Made in JAPAN

40.000 ₫

Khay đá 48 ô, có nắp

SKU: 4905596503262

Made in JAPAN

40.000 ₫

Kẹp miệng túi size L - xanh

SKU: 4905596620815

Made in JAPAN

40.000 ₫

Kẹp miệng túi size L - hồng

SKU: 4905596620839

Made in JAPAN

40.000 ₫

Kẹp miệng túi size L - trắng

SKU: 4905596620860

Made in JAPAN

40.000 ₫

Khay làm đá No.10 - Màu trắng

SKU: 4905596501060

Made in JAPAN

40.000 ₫

Khay làm đá No.18 - Màu trắng

SKU: 4905596501862

Made in JAPAN

40.000 ₫