Giá để phía sau bếp 75cm

SKU: 4957423068499

Made in JAPAN

2.579.000 ₫

Giá để phía sau bếp 60cm

SKU: 4957423068482

Made in JAPAN

2.292.000 ₫