Thớt chống khuẩn size L

SKU: 4989918239992

Made in JAPAN

717.000 ₫

Thớt chống khuẩn size M

SKU: 4989918238889

Made in JAPAN

581.000 ₫

Vung chảo Steffen Select 96 - 26~30...

SKU: 4960265500096

Made in JAPAN

512.000 ₫

Vung chảo Steffen Select 89 - 26~30...

SKU: 4960265500089

Made in JAPAN

436.000 ₫

Vung chảo Steffen Select 24~26cm

SKU: 4960265500072

Made in JAPAN

431.000 ₫

Giá tam giác 3 tầng

SKU: 4957423068758

Made in JAPAN

2.579.000 ₫

Giá tam Giác 2 tầng

SKU: 4957423068741

Made in JAPAN

2.006.000 ₫

Giá để bát đĩa rộng nằm ngang

SKU: 4957423068628

Made in JAPAN

2.865.000 ₫

Giá để bát đĩa rộng

SKU: 4957423068611

Made in JAPAN

2.865.000 ₫

Giá để bát đĩa hẹp nằm ngang

SKU: 4957423068604

Made in JAPAN

2.579.000 ₫

Giá để phía sau bếp 75cm

SKU: 4957423068499

Made in JAPAN

2.579.000 ₫

Giá để phía sau bếp 60cm

SKU: 4957423068482

Made in JAPAN

2.292.000 ₫

Giá đựng lọ gia vị (5 lọ)

SKU: 4957423068475

Made in JAPAN

2.202.000 ₫

Cốc đựng bột mịn có nắp lưới

SKU: 4957423066211

Made in JAPAN

260.000 ₫

Giá sau bếp - thép không gỉ 75cm

SKU: 4957423065825

Made in JAPAN

1.433.000 ₫

Giá sau bếp - thép không gỉ 60cm

SKU: 4957423064071

Made in JAPAN

1.289.000 ₫

Máy xay tiện lợi

SKU: 4957423063777

Made in JAPAN

686.000 ₫

Giá xếp cốc tiện dụng

SKU: 4957423063746

Made in JAPAN

1.720.000 ₫

Giá 2 tầng

SKU: 4957423061698

Made in JAPAN

1.289.000 ₫

Giá để cạnh cửa sổ rộng 90cm

SKU: 4957423061469

Made in JAPAN

4.583.000 ₫

Giá để cạnh cửa sổ rộng 60cm

SKU: 4957423061452

Made in JAPAN

4.010.000 ₫

Giá để cạnh cửa sổ rộng 40cm

SKU: 4957423061445

Made in JAPAN

3.438.000 ₫

Nồi lẩu nông không gỉ 24cm

SKU: 4957423059350

Made in JAPAN

821.000 ₫

Giá xếp vung, chảo

SKU: 4957423049085

Made in JAPAN

2.434.000 ₫